Цифровые сигнальные процессоры TMS320C55x: Курс лабораторных работ

Курс лабораторных работ охватывает следующие темы: CCS, работа с фиксированной точкой, ДПФ, КИХ-фильтры,
БИХ-фильтры, БПФ.
Тематика работ:
1. Использование Code Composer Studio
2. Основы программирования на языке ассемблера
3. Работа ЦСП с данными в формате с фиксированной точкой.
4. Дискретное преобразование Фурье
5. Реализация КИХ-фильтров
6. Реализация БИХ-фильтра с использованием TMS320C55x
7. Быстрое преобразование Фурье

ЛР11 > Програма початкового завантаження (Bootloader) ЦСП TMS320VC5510

Тема: Розробка бутлоадера процесора TMS320VC5510, створення таблиці завантаження та загрузка проекту у флеш пам’ять процесору     1. Особливості роботи програми початкового завантаження (bootloader) процесора [...]

ЛР3(а) > Робота цифрового сигнального процесору з даними у форматі з фіксованою точкою: квантування даних

Тема: Вивчення ефектів квантування даних (синусоїдального сигналу та голосових сигналів)  Завдання А Ефект квантування синусоїдального сигналу Для дослідження ефектів квантування вхідного сигналу потрібно [...]

ЛР3(б) > Робота ЦСП з даними у форматі з фіксованою точкою: переповнення, насичення акумулятора, квантування коефіцієнтів

Тема: Дослідження ефектів переповнення та насичення акумулятора процесора C55x. Режим запобігання переповнень. Квантування коефіцієнтів для створення КІХ та БІХ фільтрів. Завдання В Ефекти [...]

ЛР5(а) > Реалізація КІХ – фільтру: блоковий фільтр

Тема: Розробка фільтру із кінцевою імпульсною характеристикою блокового типу КІХ– фільтри (фільтри з кінцевою імпульсною характеристикою) широко використовуються в різноманітних областях цифрової обробки [...]