Функционально-логическое проектирование: Курс лабораторных работ

Основной целью этого цикла работ является привить умения и навыки обращения с современными цифровыми схемами, ис-ние их электрических характеристик, обработка результатов экспериментов и использования их для проектирования.
В лабораторных работах изучаются простые базовые логические и комбинационные схемы компонентной схемотехники и микроэле-ктроникы, различные элементы жесткой логики и методы улучшения их эксплуатационных характеристик.
Темы работ: 1. Моделирование простых логических схем на базовых е-криках; 2. Исследование логических функций и комбинационных схем; 3. Синтез дешифратора адреса; 4. Бинарные сумматоры.

Доп. мат. 1 > Налаштування навчального макету Altera UP2, конфігурування

Тема: Програмування та конфігурування мікросхем лабораторного макету Altera UP2 Перед програмуванням або конфігуруванням мікросхем лабораторного макета UP2 необхідно виконати наступні дії: – Встановити режим конфігурування [...]

Доп. Мат. 3 > Властивості послідовного інтерфейсу PS/2 та його налаштування

Тема: Характеристика послідовного інтерфейсу PS/2 mini-DIN Послідовний інтерфейс дозволяє вводити дані від зовнішніх пристроїв (“миша” і клавіатура) в мікросхему FLEX. Вхідним раз’ємом інтерфейсу служить [...]

ЛР0 > Вступ до лабораторних робіт з курсу «Функціонально-логічне проектування»

Тема: Структура лабораторного практикуму з курсу Функціонально-логічне проектування. Правила оформення звітів з лабораторних робіт Літературне посилання на курс Методичні вказівки до виконання лабораторних [...]

ЛР1 > Моделювання простих логічних схем на базових логічних елементах, стенд UP2 і його мікросхеми FLEX10K та МАХ7000

Тема: Моделювання простих логічних схем на базових елементах, структура и особливості роботи лабораторного макету Altera UP2 Мета роботи: Вивчити базові елементи і навчитися будувати на їх [...]

ЛР4 > Побудова схеми двійкового суматора та віднімача. Арифметичні дії над двійковими числами

Тема: Двійкові суматори Мета роботи: Вивчення правил виконання арифметичних дій над двійковими числами і дослідження принципів побудови двійкових суматорів і віднімачів. Завдання Завдання №1 Синтезувати [...]