САПР

Системы автоматизированного проектирования, используемые для создания цифровых устройств на базе программируемой логики. Описание работы в Altera Quartus II, Xilinx ISE и др.

ЛР1 > Моделювання простих логічних схем на базових логічних елементах, стенд UP2 і його мікросхеми FLEX10K та МАХ7000

Тема: Моделювання простих логічних схем на базових елементах, структура и особливості роботи лабораторного макету Altera UP2 Мета роботи: Вивчити базові елементи і навчитися будувати на їх [...]

ЛР0 > Вступ до лабораторних робіт з курсу «Функціонально-логічне проектування»

Тема: Структура лабораторного практикуму з курсу Функціонально-логічне проектування. Правила оформення звітів з лабораторних робіт Літературне посилання на курс Методичні вказівки до виконання лабораторних [...]

ЛР4 > Побудова схеми двійкового суматора та віднімача. Арифметичні дії над двійковими числами

Тема: Двійкові суматори Мета роботи: Вивчення правил виконання арифметичних дій над двійковими числами і дослідження принципів побудови двійкових суматорів і віднімачів. Завдання Завдання №1 Синтезувати [...]