FPGA > САПР > Функционально-логическое проектирование: Курс лабораторных работ

Доп. Мат. 2 > Робота із монітором VGA. Характеристики VGA сигналу

Тема: Характеристики монітора VGA. Налаштування режиму VGA. Часові характеристики

Поле відображення монітора VGA показано на рис. 1. Стандартна графічна роздільність VGA становить 640 ´ 480 пікселів (480 рядків, по 640 пікселів в кожній). За початок координат поля відображення приймається його лівий верхній кут з координатами (0, 0).

Рис. 1. Поле відображення монітора VGA

Частота відеосигналу VGA становить 25.175 МГц, що відповідає частоті тактовогогенератора плати UP2.

Часові діаграми рядкової і кадрової синхронізації показані на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Часові діаграми рядкової синхронізації VGA

Рис. 3. Часові діаграми кадрової синхронізації VGA

Сигнали рядкової HORIZ_SYNC та кадрової VERT_SYNC синхронізації подаються на генератори сигналів горизонтальної та вертикальної розгорток.

Сигнали червоного, зеленого і синього кольорів (REDGREENBLUE) через відповідні відеопідсилювачі подаються на модулятори (або катоди) електронних прожекторів кінескопа.

Сигнали розгорток подаються на відхиляючу систему кінескопа, що здійснює розгортку телевізійного растру за рахунок позиціонування електронних променів на відповідні пікселі екрану.

Для формування зображення сигнали червоного, зеленого і синього кольорів повинні бути синхронізовані з положенням електронних променів на конкретних пікселях телевізіонного растру.

Таблиця 1. Параметри рядкової синхронізації VGA

Параметр A B C D E
Тривалість інтервалу, мкс 31.77 3.77 1.89 25.17 0.94

Таблиця 2. Параметри кадрової синхронізації VGA

Параметр O P Q R S
Тривалість інтервалу, мкс 16.6 64 1.02 15.25 0.35

Параметри синхронізації VGA

Період оновлення пікселя визначається виразом:

,

де fCLK = 25,175 МГц – частота відеосигналу, що задається тактовим генератором.

Період рядкової синхронізації (період оновлення рядка) визначається виразом:

,

В – час рядкового зворотного ходу променя.

.

Період кадрової синхронізації (період оновлення екрану) визначається виразом:

,

де P – час кадрового зворотного ходу променя.


Комментарии: