FPGA > САПР > Функционально-логическое проектирование: Курс лабораторных работ

Доп. Мат. 3 > Властивості послідовного інтерфейсу PS/2 та його налаштування

Тема: Характеристика послідовного інтерфейсу PS/2 mini-DIN

Послідовний інтерфейс дозволяє вводити дані від зовнішніх пристроїв (“миша” і клавіатура) в мікросхему FLEX. Вхідним раз’ємом інтерфейсу служить 6-контактний роз’єм PS/2 mini-DIN.

Для введення даних використовується синхронний послідовний протокол. Синхронізація передачі здійснюється сигналами CLK і DATA. При відсутності передачі CLK приймається за логічну “1”, а DATA може мати значення “0” або “1”.

Кожен такт передачі слова даних містить стартовий біт, пакет даних, біт контролю непарності, і стоповий біт. Стартовий біт – логічний “0”, стоповий біт – логічна “1”. Період передачі одного слова даних становить від 30 до 50 мкс, тривалість пакета даних – від 5 до 25 мкс. Пакет даних починається з молодшого біта (DATA0 до DATA7). Формат пакета даних наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Формат пакета даних послідовного інтерфейсу

 

Packed Number D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
1 YV XV YS XS 1 0 R L
2 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0
3 Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0

 

В таблиці позначено:

L – Left button state (стан лівої клавіші: 1 – відповідає натисненню);

R – Right button state (стан правої клавіші: 1 – відповідає натисненню);

X0-X7 – Значення переміщення по координаті X;

Y0-Y7 – Значення переміщення по координаті Y;

XS, YS – Знак (направлення) переміщення (1= negative);

XV, YV – Вихід за межі області переміщення (1 = positive).

Переміщення миші відповідає декартовій системі координат: переміщення вправо – додатне, переміщення вліво – від’ємне, переміщення вгору – додатне, переміщення вниз – від’ємне. Величина руху – функція швидкості руху миші: чим швидше рух, тим більше величина.


Комментарии: