FPGA

ЛР1 > Моделювання простих логічних схем на базових логічних елементах, стенд UP2 і його мікросхеми FLEX10K та МАХ7000

Тема: Моделювання простих логічних схем на базових елементах, структура и особливості роботи лабораторного макету Altera UP2 Мета роботи: Вивчити базові елементи і навчитися будувати на їх [...]

ЛР4 > Побудова схеми двійкового суматора та віднімача. Арифметичні дії над двійковими числами

Тема: Двійкові суматори Мета роботи: Вивчення правил виконання арифметичних дій над двійковими числами і дослідження принципів побудови двійкових суматорів і віднімачів. Завдання Завдання №1 Синтезувати [...]

Доп. мат. 1 > Налаштування навчального макету Altera UP2, конфігурування

Тема: Програмування та конфігурування мікросхем лабораторного макету Altera UP2 Перед програмуванням або конфігуруванням мікросхем лабораторного макета UP2 необхідно виконати наступні дії: – Встановити режим конфігурування [...]